Canvis en l'alta a Hisenda i Seguretat Social amb la nova Llei d'Autònoms

Canvis en l'alta a Hisenda i Seguretat Social amb la nova Llei d'Autònoms
07Febrer
Canvis en l'alta a Hisenda i Seguretat Social amb la nova Llei d'Autònoms

A vegades l'ordre dels factors si altera el producte. Això és el que ha passat amb l'arribada de la Nova Llei d'Autònoms que ofereix la possibilitat de pagar el primer mes de la Seguretat Social des del dia que ens donem d'alta de forma efectiva. Si volem aprofitar aquesta circumstància és interessant saber què ha canviat el procediment d'alta a Hisenda i la Seguretat Social.

Tal com va ser publicada, la Llei de Reformes Urgents del Treball Autònom va introduir una sèrie de modificacions en el Reglament d'afiliació de la Seguretat Social que canvia el procediment fins ara establert. En concret l'Article 32, Forma, lloc i termini de les sol·licituds d'altes, baixes i variacions de dades:

"Les sol·licituds d'alta hauran de presentar-se pels subjectes obligats amb caràcter previ al començament de la prestació de serveis pel treballador, sense que en cap cas puguin ser-ho abans dels 60 dies naturals anteriors al previst per a l'inici d'aquella"

L'ordre dels factors altera el producte

Això suposa un canvi important, ja que fins ara primer es produïa l'alta a Hisenda i després teníem trenta dies per fer-ho en la Seguretat Social. Una cosa lògica d'altra banda, ja que ens cobraven el mes complet en què es produïa aquesta alta.

Amb aquesta modificació del reglament la cosa canvia. Cal donar-se d'alta primer a la Seguretat Social, que es pot fer fins a 60 dies abans de l'inici previst de l'activitat. Això no vol dir que s'estigui cotitzant des d'aquest mateix dia, sinó que ens donem d'alta amb una data prevista per arrencar el nostre negoci. Després hem de fer l'alta en Hisenda, per a aquest dia previst.

L'ideal és en la mesura del possible fer-ho tot el mateix dia i així no tenim problemes. Només cal quadrar les cites prèvies que cal sol·licitar en tots dos organismes per a realitzar els tràmits. O anar a un PAE on directament comptem amb assessorament per fer-ho tot d'una vegada.

Què pot passar si ho fem com fins abans del canvi en el reglament? Bàsicament que el més probable és que ens cobrin tot el mes com era la norma anterior. Ja que la nova Llei d'Autònoms en la disposició final primera especifica que:

"Les altes sol·licitades fora del termini reglamentari tindran, així mateix, efectes des del dia primer del mes natural en què es reuneixin els requisits per a la inclusió en aquest règim especial"

Això sí, millor si comptem amb un certificat electrònic de signatura. D'aquesta manera ens anem familiaritzant i estalviarem molt de temps en tràmits, des de l'inici de l'activitat. L'altra opció és deixar-lo en mà d'una Assessoria, cosa molt recomanable i que ens pot estalviar diners, especialment si no tenim clar que forma jurídica ens interessa més per muntar l'empresa.

Des GiroStaff ens oferim a gestionar tot el procés. La nostra experiència ens avala.

GiroStaff
Consultoria d'Empreses

 

© Copyright 2022 GiroStaff . Tots els drets reservats