Enginyeria

GiroStaff - Enginyeria ofereix una solució integral en la elaboració de projectes, Coordinacions i Direccions d’obra de tot tipus, per tal que tant el promotor com la Direcció Facultativa puguin disposar d’un únic interlocutor en la redacció dels diferents projectes.


Entre els nostres serveis destaquem:

 • Càlcul i Disseny d’Instal.lacions (Elèctriques, climatització, etc)
 • Projectes d’Enginyeria i Construcció (Instal.lacions, obres, reformes, etc)
 • Legalitzacions (Activitats ambientals, acústiques, instal·lacions, activitats, etc)
 • Informes Tècnics
 • Estudis d’implantació
 • Estudis de viabilitat
 • Càlcul de Pressupostos
 • Valoracions econòmiques
 • Direccions d’obra
 • Coordinacions de Seguretat i obra
 • Project Management (Gestió integral de projectes)
 • Assessoria Energètica
 • Emissió certificats energètics


Contactar

© Copyright 2024 GiroStaff . Tots els drets reservats