Consultoria d'empreses

Ens trobem en un escenari econòmic encara complicat, amb poc creixement, sortint d’una forta crisi, amb falta de liquiditat, poca confiança dels bancs en l’empresa, etc.

La competència entre les empreses es ferotge per tal d'aconseguir treballs en unes condicions mínimament dignes que, almenys, cobreixin les despeses estructurals de l'empresa i donin un mínim benefici.

En el teixit empresarial català existeixen una gran quantitat de petites i mitjanes empreses que, en les condicions actuals del mercat, necessiten optimitzar els costos al màxim, però al mateix temps disposar dins de la seva estructura de personal qualificat que els permeti posicionar-se el millor possible davant les dificultats del moment.

Sota aquesta premissa treballa GiroStaff - Consultoria d'Empreses, pensada tant per agrupar el màxim de serveis possibles dels que necessita una petita o mitjana empresa a un preu competitiu, com pel fet de poder disposar de personal extern altament qualificat sense necessitat de tenir-lo ni en plantilla, ni a dedicació complerta.

Podem oferir un servei integral a l'empresa en qualsevol àmbit:

 • Assessorament / Gestió integral d'Empreses
 • Servei Administració / Comptabilitat / Direcció Financera
 • Laboral / Tributació
 • Millora de la Productivitat / Reducció de costos
 • Organització de Departaments
 • Anàlisi de viabilitat i llançament de Projectes
 • Estratègia / Posicionament / Innovació
 • Formació / Implantació ISO
 • Projectes / Legalitzacions
 • Serveis d'Enginyeria
 • Prevenció de Riscos Laborals
 • Gestió Energètica
 • Transformació Digital
 • Formació
 • Protecció de Dades

Els nostres serveis

© Copyright 2024 GiroStaff . Tots els drets reservats