Àrea de Gestió

L'optimització de la gestió empresarial s'ha de considerar actualment com un dels objectius fonamentals de les empreses davant una economia que avança cap a reptes importants: globalització, obertura de nous mercats exteriors, etc.

A GiroStaff estem atents a l'evolució dels profunds i continus canvis de l'entorn i a les noves situacions i necessitats empresarials que genera, proporcionant a les PIME noves metodologies i eines que les ajudin a respondre ràpidament a aquests canvis i aconsegueixin adaptar-se al nou entorn en el menor temps possible.

Entre els serveis a oferir destaquem:

  • Diagnòstic empresarial i implantació de millores
  • Definició dels Plans estratègics i operatius
  • Posada en marxa de la Direcció per objectius
  • Desenvolupament Organitzacional / Organigrama
  • Sistemes d’informació per a la Direcció
  • Revisió dels circuits administratius
  • Control de gestió / Implantació d’un sistema
  • Quadre de comandament


Contactar

© Copyright 2024 GiroStaff . Tots els drets reservats