Àrea Administrativa / Financera

Des de GiroStaff podem subministrar al client tot tipus de serveis de suport per a la seva gestió. Sempre buscant com objectiu final que el client redueixi els seus costos al màxim i obtingui el mateix servei que si tingués el seu equip de treball de manera interna, estant la seva empresa en tot moment ben assessorada i amb totes les garanties.

Li dissenyem i implantem un Pla comptable analític i personalitzat que li permeti interpretar adequadament l'evolució i situació econòmica i financera de l'empresa, i li serveixi per la presa de decisions adequades. A més, l'assessorem en el correcte registre de les operacions i en el compliment de la normativa legal vigent.

Disposem d'una gran varietat de serveis que podem oferir als nostres clients, els quals van des de la posada en funcionament del sistema comptable, al manteniment dels seus registres i l'elaboració de dossiers.


Entre els nostres serveis destaquem:

  • Seguiment i control de la comptabilitat
  • Elaboració i Anàlisi de Balanços
  • Disseny del Sistema de Comptabilitat analítica
  • Control d’impagats / Gestió del Risc de clients
  • Previsions financeres
  • Negociacions bancàries


A més, assessorem a la seva empresa en el relatiu a la pràctica laboral (confecció de nòmines, butlletins de cotització, altes, baixes, etc), i aportem informació continua sobre novetats normatives.

  • Contractació laboral
  • Confecció de nòmines / Resum estadístic
  • Assessorament en matèria de contractació (Bonificacions, subvencions, etc)
  • Informes de costos salarials


Contactar

© Copyright 2024 GiroStaff . Tots els drets reservats