Protecció de dades

A GiroStaff seguim ajudant a moltes empreses a prendre mesures per protegir les seves dades i complir amb la legislació sobre seguretat.

Seguim ajudant a crear futur per els nostres clients.

La Llei Orgànica de Protecció de Dades (LOPD) de Caràcter Personal 15/1999, de 13 de desembre desenvolupa una sèrie d'obligacions aplicables a totes aquelles empreses que tinguin fitxers amb dades de caràcter personal.

Aquestes obligacions fan referència a la implantació de diverses mesures destinades a garantir la protecció d'aquestes dades, i que afecta a sistemes informàtics, arxius de suport d'emmagatzematge personal, procediments operatius, etc.

Qualsevol de les dades d'empleats, col.laboradors, clients, potencials clients, sol.licitants de feina, etc, son dades considerades de caràcter personal.

S'estableixen una sèrie de sancions per l' incompliment d'aquestes obligacions als responsables i encarregats del tractament d'aquells fitxers que continguin dades de caràcter personal. Aquestes sancions es classifiquen en lleus, greus i molt greus, atenent a la infracció comesa i poden anar des dels 900,00 € (infracció lleu) fins els 601.012,10 € (les infraccions molt greus).


Serveis que oferim:

  • Estudi de les dades tractades per la seva empresa i determinació del nivell de seguretat
  • Inscripció dels fitxers davant l'Agència de Protecció de Dades
  • Adaptació de la documentació en funció de les activitats que es desenvolupin
  • Informe per a l'aplicació de les mesures de Seguretat
  • Confecció del Document de Seguretat
  • Servei d'assistència i manteniment
  • Revisions tècniques de Hardware i Software
  • Auditoria legal obligatòria sobre les mesures de seguretat implantades
  • Formació al personal amb responsabilitats sobre els fitxers, en la implantació i compliment de la LOPD
  • Defensa Legal


Contactar

© Copyright 2024 GiroStaff . Tots els drets reservats